Pojemnik do dozowania płynów łatwopalnych 1450

Opis produktu
Pojemnik do dozowania płynów laboratoryjnych wykonany z polietylenu wysokiej gęstości z samozamykającym się kranikiem. Zamknięcie wlewu do pojemnika działa jak zawór ciśnieniowy, oraz przerywacz ognia. Osprzęt montowany na zewnątrz pojemnika jest wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemnik posiada zamontowaną wewnątrz wkładkę węglową przewodzącą prąd umożliwiającą bezpieczne i właściwe uziemienie.

Dane techniczne:
nr.art JCN14545Z0 – Pojemność 19L

Kontakt do handlowca:  

1.944,00 /szt. netto

Opis

Pojemnik do dozowania płynów łatwopalnych 1450

cechy produktu:

  • Polietylenowy bezpieczny pojemnik laboratoryjny
  • Samo zamykający się kran
  • Wyposażony w pokrywkę przeciwnadciśnieniową z przerywaczem płomienia ze stali nierdzewnej
  • Wkładkę węglową przewodzącą prąd umożliwiającą bezpieczne i właściwe uziemienie
  • Zatwierdzony przez FM

Opis produktu
Pojemnik do dozowania płynów łatwopalnych 1450 . Wykonane z polietylenu pojemniki laboratoryjne posiadają wszystkie zalety bezpiecznych pojemników z polietylenu typu I firmy Justrite, z zamontowanym samo zamykającym się kranikiem ułatwiającym dozowanie. Wszystkie otwory do napełniania są wyposażone w zamknięcie działające jak zawór ciśnieniowy z przerywaczem płomienia wykonane ze stali nierdzewnej. Osprzęt zamontowany do pojemnika jest wykonany ze stali nierdzewnej, co zapewnia maksymalną odporność na korozję. Zamontowana w pojemniku unikalna wkładka węglowa zapewnia właściwe i bezpieczne uziemienie. Polietylenowy bezpieczny pojemnik dozująca ma doskonałą ochronę przed korozją, a unikalna przewodząca prąd wkładka węglowa osadzona w pojemniku umożliwia właściwe uziemienie. Dzięki wszystkim zaletom pojemników bezpieczeństwa typu 1. Samo zamykające się i szczelne pojemniki wyposażone są w kraniki, dzięki czemu łatwe jest dozowanie niebezpiecznych cieczy do małych kolb i zlewek. Wlewy do napełniania są wyposażone w samo zamykające się pokrywki działające jak zawór ciśnieniowy oraz przerywacze ognia. Samo zamykające się mosiężne krany zapewniają bezproblemowe dozowanie. Pojemniki wyposażone wyposażone w kranik 08540 zapewniają bardziej kontrolowane dozowanie, podczas gdy kran 08902 zapewnia większy przepływ. Wszystkie rodzaje pojemników są zatwierdzone przez FM

Zalety:

  • Niemetalowa bezpieczna puszka laboratoryjna
  • Samo zamykający się kran
  • Wyposażony w pokrywkę przeciwnadciśnieniową z przerywaczem płomienia ze stali nierdzewnej
  • Zatwierdzony przez FM

JCN14545Z0 Kran 08540 – pojemność 19 L

Dodatkowe informacje:

Coraz większy postęp technologiczny w procesach produkcyjnych, jaki obserwujemy w ostatnich latach powoduje wzrost liczby stosowanych substancji chemicznych. To z kolei wiąże się często z potrzebą przechowywania substancji chemicznych, a to wiąże się często z z potrzebą przechowywania substancji chemicznych bezpośrednio w miejscu pracy.

Znajdujące się w pracowniach chemicznych odczynniki chemiczne czy sprzęty laboratoryjne mogą w przypadku niewłaściwego stosowania stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia (oparzenia, zatrucia, skaleczenia, pożar itp.). Dlatego praca w każdym laboratorium chemicznym wymaga szczególnej ostrożności, jednak nie musi wiązać się z niebezpieczeństwem jeśli zachowuje się podstawowe środki ostrożności.

Stosowane w laboratoriach ciecze łatwopalne do eksperymentów i testów stwarzają zagrożenie pożaru. Bardzo ważne jest bezpieczne dozowanie do fiolek, kolb i probówek płynów łatwopalnych co ogranicza ryzyko pożaru. Wystarczy chwila, aby opary zapaliły się i spowodował poważne obrażenia personelu.

Stosowanie certyfikowanych i testowanych pojemników dozujących zmniejsza ryzyko powstania pożaru, poprawia bezpieczeństwo pracowników w laboratorium. Pojemnik do zlewania cieczy łatwopalnych

Żeby zapobiec uszkodzeniom mienia i urazom pracowników, zaleca się używanie certyfikowanych bezpiecznych pojemników na ciecze łatwopalne Justrite do przechowywania chemikaliów w laboratoriach.

Pojemnik do dozowania płynów łatwopalnych

W laboratoriach przechowuje się i stosuje różne chemikalia, które służą do testów i badań. Niektóre z typowych zagrożeń związanych z niebezpiecznymi chemikaliami laboratoryjnymi obejmują łatwopalne i żrące chemikalia (gazy, ciecze, ciała stałe).

Zaprojektowane do dozowania chemikaliów do mniejszych pojemników, metalowe pojemniki na płyny laboratoryjne Justrite posiadają akceptację UL i/lub FM.

Pojemniki do przechowywania cieczy łatwopalnych i odczynników laboratoryjnych

Informacje dodatkowe

Marka

Kolor

Przeznaczenie

,