Bezpieczne pojemniki do przechowywania cieczy łatwopalnych i odczynników laboratoryjnych

Coraz większy postęp technologiczny w procesach produkcyjnych, jaki obserwujemy w ostatnich latach powoduje wzrost liczby stosowanych substancji chemicznych. To z kolei wiąże się często z potrzebą przechowywania substancji chemicznych, a to wiąże się często z z potrzebą przechowywania substancji chemicznych bezpośrednio w miejscu pracy.

Znajdujące się w pracowniach chemicznych odczynniki chemiczne czy sprzęty laboratoryjne mogą w przypadku niewłaściwego stosowania stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia (oparzenia, zatrucia, skaleczenia, pożar itp.). Dlatego praca w każdym laboratorium chemicznym wymaga szczególnej ostrożności, jednak nie musi wiązać się z niebezpieczeństwem jeśli zachowuje się podstawowe środki ostrożności.

pojemnik na płyny łatwopalne

Stosowane w laboratoriach ciecze łatwopalne do eksperymentów i testów stwarzają zagrożenie pożaru. Bardzo ważne jest bezpieczne dozowanie do fiolek, kolb i probówek płynów łatwopalnych co ogranicza ryzyko pożaru. Wystarczy chwila, aby opary zapaliły się i spowodował poważne obrażenia personelu.

Stosowanie certyfikowanych i testowanych pojemników dozujących zmniejsza ryzyko powstania pożaru, poprawia bezpieczeństwo pracowników w laboratorium.

Pojemniki na ciecze łatwopalne i odczynniki

Żeby zapobiec uszkodzeniom mienia i urazom pracowników, zaleca się używanie certyfikowanych bezpiecznych pojemników Justrite do przechowywania chemikaliów w laboratoriach.

W laboratoriach przechowuje się i stosuje różne chemikalia, które służą do testów i badań. Niektóre z typowych zagrożeń związanych z niebezpiecznymi chemikaliami laboratoryjnymi obejmują łatwopalne i żrące chemikalia (gazy, ciecze, ciała stałe).

Zaprojektowane do dozowania chemikaliów do mniejszych pojemników, metalowe pojemniki na płyny laboratoryjne Justrite posiadają akceptację UL i/lub FM.

Pojemniki na ciecze łatwopalne i odczynniki

Dostępne są dwa modele pojemników dozujących:

1. Pojemnik do dozowania chemikaliów ze stołu roboczego. W pojemniku takim kran samozamykający jest montowany 51 mm nad dnem, aby wyeliminować konieczność podnoszenia pojemnika podczas dozowania.

Pojemniki na ciecze łatwopalne i odczynniki
Pojemnik na ciecze laboratoryjne

2. Pojemnik do dozowania z uchylną podstawą. Samozamykający się kran montowany jest na górze pojemnika, a solidna metalowa uchylna podstawa ułatwia dozowanie.

Oba rodzaje pojemników posiadają elastyczne metalowe węże, co ułatwia dozowanie płynów do małych pojemników o wąskich otworach wlewowych.

Pojemniki na ciecze łatwopalne i odczynniki ze stołu roboczego mają zamontowany kurek bezpieczeństwa u podstawy, co pozwala na grawitacyjne dozowanie płynów. Górny wlew zapewnia dostęp do pojemnika bezpieczeństwa, a także działa jako zawór ciśnieniowy. Pojemniki dozujące ze stołu roboczego dostępne są w pojemnościach 9 i 19 litrów.

Pojemnik do dozowania z uchylną podstawą są o pojemności 19-litrów. W tego typu pojemnikach dozownik znajduje się w górnej części, po przeciwnej stronie do otworu wlewowego. Podczas dozowania, uchylna podstawa pozwala bezpiecznie przechylać pojemnik, tak aby w łatwy sposób dozować płyny do mniejszych naczyń laboratoryjnych. Otwór wlewowy spełnia rolę zaworu ciśnieniowego.

Bezpieczne pojemniki niemetalowe są idealne do stosowania w laboratoriach. Zrobione są z twardego poliuretanu odpornego na chemię i odczynniki laboratoryjne.