Pojemnik do mycia zanurzeniowego 1007 Justrite czerwony

Opis produktu
Pojemnik do mycia zanurzeniowego małych przedmiotów. Górna perforowana platforma pojemnika zamyka się samoczynnie po zakończeniu mycia detali, dzięki czemu ogranicza do minimum możliwość samozapłonu. Pokrywa na zawiasach minimalizuje straty spowodowane parowaniem

Kontakt do handlowca:

441,001.013,00 /szt. netto

Opis

Pojemnik do mycia zanurzeniowego małych detali

Cechy produktu:

  • Wytrzymała stal pokryta powłoką proszkową zapewniającą odporność na chemikalia
  • Platforma samozaciskająca działa jako przerywacz ognia.
  • Pokrywa na zawiasach minimalizuje straty spowodowane parowaniem
  • Profilowana krawędź zmniejsza możliwość skaleczenia dłoni

 

Opis produktu
Pojemnik do mycia zanurzeniowego małych przedmiotów, wystarczy umieść elementy na perforowanej platformie sprężynowej, następnie nacisnąć w dół, po zakończeniu mycia platforma samoczynnie zamyka pojemnik, działa również jako skuteczny przerywacz płomienia. Pokrywa na zawiasach minimalizuje straty spowodowane parowaniem, a osłonięta krawędź zmniejsza możliwość zranienia dłoni.

Dodatkowe informacje:

Coraz większy postęp technologiczny w procesach produkcyjnych, jaki obserwujemy w ostatnich latach powoduje wzrost liczby stosowanych substancji chemicznych. To z kolei wiąże się często z potrzebą przechowywania substancji chemicznych, a to wiąże się często z z potrzebą przechowywania substancji chemicznych bezpośrednio w miejscu pracy.

Znajdujące się w pracowniach chemicznych odczynniki chemiczne czy sprzęty laboratoryjne mogą w przypadku niewłaściwego stosowania stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia (oparzenia, zatrucia, skaleczenia, pożar itp.). Dlatego praca w każdym laboratorium chemicznym wymaga szczególnej ostrożności, jednak nie musi wiązać się z niebezpieczeństwem jeśli zachowuje się podstawowe środki ostrożności.

Stosowane w laboratoriach ciecze łatwopalne do mycia zanurzeniowego stwarzają zagrożenie pożaru. Bardzo ważne jest bezpieczne dozowanie do fiolek, kolb i probówek płynów łatwopalnych co ogranicza ryzyko pożaru. Wystarczy chwila, aby opary zapaliły się i spowodował poważne obrażenia personelu.

Stosowanie certyfikowanych i testowanych pojemników dozujących zmniejsza ryzyko powstania pożaru, poprawia bezpieczeństwo pracowników w laboratorium. Pojemnik do zlewania cieczy łatwopalnych

Żeby zapobiec uszkodzeniom mienia i urazom pracowników, zaleca się używanie certyfikowanych bezpiecznych pojemników na ciecze łatwopalne Justrite do przechowywania chemikaliów w laboratoriach.

Pojemnik do mycia zanurzeniowego

W laboratoriach przechowuje się i stosuje różne chemikalia, które służą do testów i badań. Niektóre z typowych zagrożeń związanych z niebezpiecznymi chemikaliami laboratoryjnymi obejmują łatwopalne i żrące chemikalia (gazy, ciecze, ciała stałe).

Zaprojektowane do dozowania chemikaliów do mniejszych pojemników do mycia zanurzeniowego, metalowe pojemniki na płyny laboratoryjne Justrite posiadają akceptację UL i/lub FM.

Pojemniki na ciecze łatwopalne i odczynniki

Informacje dodatkowe

Marka

Kolor

Przeznaczenie