Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi – maty ESD

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Co to jest wyładowanie elektrostatyczne ?

Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) jest to przepływu prądu elektrycznego pomiędzy dwoma obiektami o różnych potencjałach elektrycznych. Może to być subtelny wstrząs o napięciu około 2000 woltów lub odczuwalny wstrząs ESD o napięciu powyżej 4000 woltów. Jeśli podczas wyładowania słyszalny jest tylko dźwięk, prawdopodobnie wyładowanie jest między 3000 a 5000 woltów, natomiast obecność małej niebieskiej iskry wskazuje na jeszcze wyższe napięcie, przekraczające 10 000 woltów.

Jak dochodzi do wyładowania elektrostatycznego:

1. Wytwarzanie ładunku elektrostatycznego – ESD ma miejsce, gdy dwa obiekty o różnych potencjałach elektrycznych stykają się lub znajdują w bliskiej odległości. Kiedy tak się dzieje, jeden obiekt może przenosić elektrony na drugi, powodując brak równowagi ładunków.

2. Wyładowanie elektrostatyczne
– Jeśli brak równowagi ładunków staje się znaczący, może to skutkować nagłym i szybkim przepływem elektronów, zwanym również wyładowaniem, z naładowanego obiektu do mniej naładowanego lub nienaładowanego obiektu. Wyładowanie to może wytworzyć iskrę lub prąd elektryczny.

3. Uszkodzenia ESD – Komponenty elektroniczne i układy scalone są bardzo podatne na ESD. Nawet niewielkie zdarzenie ESD, które może nie być zauważalne dla ludzi, może wytworzyć napięcie lub prąd znacznie wyższy niż są w stanie wytrzymać wrażliwe elementy, co prowadzi do trwałych uszkodzeń lub ukrytych defektów.

Maty ESD na stoły robocze

ESD korzyść i ryzyko

ESD może wiązać się z korzyścią lub ryzykiem, w zależności od jego zastosowania. Na przykład silnik spalinowy, a nawet miotełka do kurzu, aby działać, wykorzystują ESD. Jednak w niektórych przypadkach wyładowania elektrostatyczne stanowią ogromne ryzyko i mogą powodować problemy, takie jak uszkodzenia, a nawet eksplozje, np. przy produkcji podzespołów elektrycznych lub transporcie paliwa.

Maty ESD na liniach montażowych

Zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym wyładowaniami elektrostatycznymi i rozwiązanie

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, uszkodzeń i zagrożenia pożarowego, stosuje się środki i urządzenia kontrolne ESD, takie jak opaski na nadgarstki ESD, maty ESD i odzież ESD, które są przeznaczone do rozpraszania lub uziemiania ładunków elektrostatycznych od osób pracujących z wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi. Wszystkie przewody w otoczeniu, w tym personel, muszą być uziemione do tego samego punktu uziemienia elektrycznego

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi stanowisko robocze

Rodzaje mat ESD

Maty ESD są doskonałym rozwiązaniem zapobiegającym szkodom powodowanym przez ESD w przemyśle, laboratoriach i przemyśle opakowaniowym. Maty ESD są nieocenionym rozwiązaniem w tych branżach, ponieważ pokrywają całą podłogę obszaru roboczego, co chroni wszystkie pracujące osoby i cały sprzęt, szybko rozpraszając wszelką elektryczność statyczną, zanim zgromadzi się ona do szkodliwego poziomu. Oprócz tego nasze maty przeciwzmęczeniowe ESD zapewniają komfort pracy na stanowiskach stojących, przy montażu samochodów lub podczas pakowania, gdzie zmęczenie może być poważnym problemem. Amortyzacja mat ESD zmniejsza obciążenie nóg i pleców pracowników, czyniąc ich środowisko pracy bardziej ergonomicznym.

Notrax jest jednym z niewielu producentów podłóg, który zapewnia najbardziej stabilne oceny. Posiadamy szeroką gamę opcji mat ESD obejmujących długości liniowe idealne dla linii pakujących lub rozwiązań modułowych, które idealnie nadają się do stacji roboczych lub większych konfiguracji. Maty Notrax ESD spełniają a nawet przewyższają standardy branżowe w zakresie ochrony ESD, takie jak ANSI/ESD S20.20 i ANSI/ESD STM7.1

Aby zapewnić jeszcze większą ochronę, oferujemy również pełną gamę akcesoriów ESD, w tym opaski na nadgarstki, uziemiacze na pięty, wtyki uziemiające, punkty uziemiające, a jako uzupełnienie Twojego rozwiązania zapewniamy również środek do czyszczenia mat ESD, który bezpiecznie czyści i zachowuje właściwości ESD Twojej maty.

Maty stołowe ESD nie tylko wytrzymują obciążenia statyczne pochodzące od przedmiotów przewodzących, ale także mogą być podłączone do wspólnego punktu uziemienia. Zapewnia to kontrolowane uziemienie, ułatwiając bezpieczne odprowadzanie elektryczności statycznej.

Jeśli Twoja firma korzysta z wrażliwego sprzętu elektronicznego lub działa w środowiskach narażonych na elektryczność statyczną, oferta mat i akcesoriów ESD firmy Notrax jest niezbędnym rozwiązaniem dla branż, w których elektryczność statyczna stanowi poważne zagrożenie.

Zastosowanie mat ESD w przemyśle

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi w laboratorium
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi w magazynie

Produkcja chipów

Mata ESD jest niezbędna w produkcji chipów, chroniąc komponenty elektroniczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Rozpraszając ładunki statyczne i uziemiając stanowiska pracy, zapobiega uszkodzeniom, zapewniając integralność urządzeń półprzewodnikowych.

Sekwencjonowanie DNA

Maty ESD są niezbędne w branży sekwencjonowania DNA, aby chronić wrażliwy sprzęt przed uszkodzeniami elektrostatycznymi. Zapewniając kontrolowane środowisko, które rozprasza ładunki statyczne, zapewnia integralność delikatnych instrumentów sekwencjonowania i zapobiega uszkodzeniu danych.

Magazyny i logistyka

Maty ESD to kluczowy element w logistyce, chroniący elementy elektroniczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi podczas przeładunku i transportu. Maty te, strategicznie rozmieszczone na stanowiskach pracy, rozpraszają elektryczność statyczną, zapewniając bezpieczne środowisko osobom pracującym z wrażliwymi urządzeniami.

Mata ESD antyzmęczeniowa do laboratorium
MATA ESD
mata antystatyczna ESD na blaty robpcze

Laboratorium

W laboratoriach, w których przeważają precyzyjne instrumenty i urządzenia elektroniczne, maty ESD zapewniają ochronę wrażliwego sprzętu przed potencjalnymi uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi. Maty te tworzą wolną od ładunków elektrostatycznych strefę pracy na stołach laboratoryjnych, chroniąc zarówno personel, jak i delikatne elementy elektroniczne.

Linie montażowe

W zakładach pakujących, w których przetwarzane są komponenty elektroniczne, maty ESD są strategicznie umieszczane na stanowiskach pracy i liniach montażowych, zapewniając środowisko wolne od ładunków elektrostatycznych. Minimalizując ryzyko powstania ładunków statycznych, maty te przyczyniają się do ochrony cennej elektroniki, zmniejszając ryzyko defektów lub awarii spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi.

Prace naprawcze

 W warsztatach lub obszarach konserwacji, gdzie przeważają elementy elektroniczne, maty ESD służą jako warstwa ochronna na powierzchniach roboczych, zapewniając bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i cennego sprzętu. Minimalizując ryzyko powstania ładunków statycznych, maty te przyczyniają się do trwałości i niezawodności urządzeń elektronicznych.

Zapraszamy do kontaktu

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami,

pomożemy na każdym etapie projektu.