Maty dezynfekcyjne w placówkach oświatowych

Maty dezynfekcyjne w placówkach oświatowych w dzisiejszych czasach stają się niezbędnym wyposażeniem. Mają skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się bakterii, wirusów, grzybów czy innych czynników chorobotwórczych.

Dezynfekcja obuwia jako zabezpieczenie przed COVID-19

Maty dezynfekujące obuwie, to dodatkowe lecz niezwykle ważne rozwiązanie (oprócz maseczek ochronnych i mycia rąk). Dzięki swym właściwościom uniemożliwiają wnoszenie niechcianych patogenów do miejsc gdzie przebywają najmłodsi, a więc do szkół, przedszkoli czy żłobków.

Covid 19 na butach

Wiemy, że mycie rąk, noszenie maseczek ochronnych i utrzymywanie dystansu jest bardzo ważne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. W wyniku kaszlu lub kichania, kropelki wirusa lądują na podłodze, a następnie są przenoszone na obuwiu. Okazuję się, że funkcję nośnika COVID-19 pełnią także podeszwy butów. Dopiero w dalszej kolejności zakaźne aerozole mogą przenieść się na inne przedmioty, takie jak: klamki, myszki komputerowe, blaty stołów czy poręcze.

mata dezynfekcyjna modułowa

Należy pamiętać, że każde wejście lub wyjście z budynku może być potencjalnym zagrożeniem wniesienia wirusa na podeszwie butów do obiektu lub z niego. Dlatego w pierwszej kolejności należałoby zadbać o to, by jak najmniej niepożądanych patogenów przedostało się do budynku już przy samym wejściu. Maty dezynfekcyjne w placówkach oświatowych łączące w sobie właściwości wyłapujące brud jak i dezynfekcję obuwia powinny odgrywać kluczową rolę. Skuteczną metodą zminimalizowania zagrożenia jest zanurzenie obuwia w płynie dezynfekującym. Najbardziej umożliwiają to specjalne maty wejściowe używane w połączeniu z płynnym środkiem do dezynfekcji.

matydezynfekcyjne w placówkach oświatowych

Trzeba zwrócić uwagę na szczególną potrzebę stosowania mat dezynfekujących obuwie właśnie w takich miejscach jak szkoły, przedszkola i żłobki. Podłoga jest tu powierzchnią, z którą częsty kontakt mają właśnie dzieci podczas zajęć i zabaw, w trakcie których kontakt rąk z podłożem jest na porządku dziennym. Żaden nauczyciel czy opiekun grupy tych najmłodszych dzieci, choćby nie wiem jak się starał, nie jest w stanie zapanować nad naturalnym odruchem wkładania przez maluchy rąk do buzi.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja wejść i podłóg w placówkach oświatowych – w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19

Mata dezynfekująca obuwie

Zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć, higieną, czyszczeniem, dezynfekowaniem pomieszczeń i powierzchni płaskich w placówkach oświatowych powinny uwzględnić także zabezpieczenie podłóg przy wejściach do budynków i pomieszczeniach na terenach tych placówek.

Należałoby dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie w tym rodzice wchodzący do placówki również dezynfekowały obuwie przechodząc przez specjalne maty dezynfekujące/ dezynfekująco-osuszające.

Miejsca i obszary w których podłogi należy szczególnie zabezpieczyć matami dezynfekcyjnymi to:

  • wejścia do budynków
  • szatnie, świetlice, biblioteki, kuchnie, stołówki
  • sale gimnastyczne, hale sportowe
  • sale lekcyjne, sale zajęć i zabaw
  • pomieszczenia sanitarno-higieniczne
  • gabinety lekarskie, stomatologiczne
  • pomieszczenia – specjalnie wyznaczone miejsca do izolowania osób z objawami chorobowymi lub podejrzeniem infekcji

Dobór odpowiedniej maty dezynfekcyjnej, wycieraczki lub systemu mat

W doborze odpowiedniej maty dezynfekcyjnej/dezynfekcyjno-osuszającej istotne jest przede wszystkim by mata była dostosowana do wielkości oraz rodzaju wejścia, natężenia ruchu. Równie ważne jest aby stabilnie leżała na podłodze, nie przesuwała się, posiadała odpowiednie skosy zapobiegające poślizgnięciom, potknięciom i upadkom.

Wielkość/rozmiar, wysokość maty powinna być uzależniona od tego, w którą stronę otwierane są drzwi wejściowe jak również od rodzaju wejścia. Należy wziąć pod uwagę czy jest to wejście bezpośrednio z zewnątrz czy np. wejście do wydzielonej strefy, pomieszczenia na terenie budynku (szatnia, izolatka, gabinet lekarski itp.).

Dodaj komentarz