Pojemniki na kwasy zasady 1206 Justrite biały

Opis produktu
Pojemnik na żrące nie palne płyny laboratoryjne, wykonany z białego półprzezroczystego polietylenu wysokiej gęstości. Sprężynowe pokrywka zapewnia automatyczne i szczelne zamknięcie

Kontakt do handlowca:   

859,001.214,00 /szt. netto

Opis

Pojemniki na kwasy zasady płyny laboratoryjne 1206 Justrite biały

Cechy produktu:

  • Sprężynowe pokrywka zapewnia szczelne zamknięcie
  • Wylewka umożliwia szybkie nalewanie niepalnych substancji żrących
  • Wykonanie z białego półprzezroczystego polietylenu

 

Opis produktu
Pojemnik na płyny żrące kwasy zasady płyny laboratoryjne, wykonany z białego półprzezroczystego polietylenu dużej gęstości. Polietylen o dużej gęstości jest odporny na działanie stężonych kwasów i zasad. Pokrywka z mechanizmem sprężynowym zapewnia szczelne zamknięcie. Wylewka bez przerywacza płomienia umożliwia szybkie nalewanie niepalnych substancji żrących. Owalny pojemniki na płyny żrące 4L ma uchwyt spustowy do nalewania jedną ręką.

JCN12762WH – 30,5 cm x 37,5 cm – pojemność 8 L
JCN12260WH – 27,3 cm x 38,7 cm – pojemność 9 L
JCN12765WH – 30,5 cm x 50,8 cm – pojemność 19 L

Dodatkowe informacje:

Coraz większy postęp technologiczny w procesach produkcyjnych, jaki obserwujemy w ostatnich latach powoduje wzrost liczby stosowanych substancji chemicznych. To z kolei wiąże się często z potrzebą przechowywania substancji chemicznych, a to wiąże się często z z potrzebą przechowywania substancji chemicznych bezpośrednio w miejscu pracy.

Znajdujące się w pracowniach chemicznych odczynniki chemiczne czy sprzęty laboratoryjne mogą w przypadku niewłaściwego stosowania stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia (oparzenia, zatrucia, skaleczenia, pożar itp.). Dlatego praca w każdym laboratorium chemicznym wymaga szczególnej ostrożności, jednak nie musi wiązać się z niebezpieczeństwem jeśli zachowuje się podstawowe środki ostrożności.

Stosowane w laboratoriach ciecze łatwopalne do eksperymentów i testów stwarzają zagrożenie pożaru. Bardzo ważne jest bezpieczne dozowanie do fiolek, kolb i probówek płynów łatwopalnych co ogranicza ryzyko pożaru. Wystarczy chwila, aby opary zapaliły się i spowodował poważne obrażenia personelu.

Stosowanie certyfikowanych i testowanych pojemników dozujących zmniejsza ryzyko powstania pożaru, poprawia bezpieczeństwo pracowników w laboratorium. Pojemnik do zlewania cieczy łatwopalnych

Żeby zapobiec uszkodzeniom mienia i urazom pracowników, zaleca się używanie certyfikowanych bezpiecznych pojemników na ciecze łatwopalne Justrite do przechowywania chemikaliów w laboratoriach.

Pojemniki na kwasy zasady

W laboratoriach przechowuje się i stosuje różne chemikalia, które służą do testów i badań. Niektóre z typowych zagrożeń związanych z niebezpiecznymi chemikaliami laboratoryjnymi obejmują łatwopalne i żrące chemikalia (gazy, ciecze, ciała stałe).

Zaprojektowane do dozowania chemikaliów do mniejszych pojemników, metalowe pojemniki na płyny laboratoryjne Justrite posiadają akceptację UL i/lub FM.

Pojemniki do przechowywania cieczy łatwopalnych i odczynników laboratoryjnych

Informacje dodatkowe

Marka

Kolor

Przeznaczenie