Kontrola wycieków w przemyśle.

W zakładach dystrybucji i przetwórstwa ropy naftowej i gazu składuje się i przetwarza duże ilości materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych. W tym sektorze przemysłowym obowiązują rygorystyczne kontrole bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ale wycieki i rozlania substancji niebezpiecznych wciąż się zdarzają. Rafinerie, sieci rurociągów i dystrybutory, stacje paliw muszą być wyposażone i przygotowane do radzenia sobie z tego typu zdarzeniami.

Kontrola wycieków w przemyśle

Nie tylko wycieki węglowodorów niosą poważne konsekwencje skażenia środowiska. Przemysł naftowy i gazowy wykorzystuje również niebezpieczne chemikalia, takie jak kwas siarkowy, soda kaustyczna i kwas fluorowodorowy.

Elastyczne rozkładane wanny wychwytowe to idealne rozwiązanie, aby zabezpieczyć przed niepożądanym rozlaniem oleju dla szerokiej gamy zagrożeń w przemyśle.

Zastosowania elastycznej wanny wychwytowej

Rozładunek i załadunek ciężarówki, cysterny

Rozładunek i załadunek cysterny to czynność wysokiego ryzyka. Awarie zaworów lub węży, błąd ludzki i nadmierne ciśnienie mogą potencjalnie spowodować znaczny wyciek i katastrofę ekologiczną.

Rigid-Lock Fail-Safe QuickBerms z matą trakcyjną to idealne rozwiązanie w strefie załadunku samochodów ciężarowych. Mata gruntowa zapobiega przedostawaniu się ostrych przedmiotów tak aby wanna nie została uszkodzona od dołu. Jednocześnie mata trakcyjna zapobiega uszkodzeniom przez ostre przedmioty znajdujące się w bieżniku opony.

Sam QuickBerm zapewnia obszar powstrzymywania wycieków o rozmiarach dostosowanych do obrysu ciężarówki. Charakteryzują się solidną konstrukcją i bezszwowymi łączeniami. Urządzenie flotacyjne Fail-Safe na ścianach wjazdowych i wyjazdowych umożliwia łatwy przejazd. W przypadku rozlania, system Fail-Safe pozwala unosić się ścianie wjazdowej wraz ze wzrostem poziomu wyciekającej cieczy.

Składowanie beczek z olejami i substancjami ropopochodnymi

KONTROLA WYCIEKÓW W PRZEMYŚLE NAFTOWYM

Warsztaty i obszary konserwacji muszą zapewniać dostępność olejów, smarów i innych produktów. W wielu lokalizacjach dużego zakładu naftowego i gazowego znajdują się małe obszary postojowe lub magazynowe. Ryzyko rozlania wynika z przenoszenia pojemników, otwierania i zamykania oraz dozowania.

Standardowe Rigid-Lock QuickBerms rozkładają się szybko, bez konieczności montażu. Jednoczęściowa konstrukcja jest kompaktowa, a przenoszenie jest łatwe z jednego miejsca do drugiego. Opatentowany system wsporników ściennych Rigid-Lock blokuje ściany pod pełnym kątem 90 stopni, zapewniając czystą przestrzeń roboczą bez zbędnych wsporników.

QuickBerm to idealne rozwiązanie żeby zapowiedz wyciekom podczas remontów i konserwacji pomp.

Konserwacja pompy wymaga wymontowania przetransportowania jej do warsztatu. Ale pompy i inny sprzęt będący w użyciu zawierają płyny. Istnieje ryzyko rozlania podczas wyjmowania i demontażu.

Kontrola wycieków w przemyśle

Kontrola wycieków w przemyśle

QuickBerm Lite jest odpowiednim rozwiązaniem dla tych zastosowań. Ta wanna wychwytowa jest lekka i kompaktowe. W razie potrzeby łatwo ją przenoś z jednego stanowiska na drugie, gdzie odbywają się czynności konserwacyjne. Ich nisko profilowa konstrukcja umożliwia użytkowanie nawet w ciasnych przestrzeniach.

Zabezpieczenie podczas odkażania materiałów niebezpiecznych

Składana wanna zbiornik

Przemysł naftowy i gazowy wykorzystuje toksyczne materiały, takie jak kwas siarkowy, kwas HF i NaOH. Istnieją ścisłe procedury wchodzenia i wychodzenia z obszarów zawierających te niebezpieczne chemikalia. Ale pracownicy i ratownicy mogą nadal być narażeni na skażenie. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, ratownicy muszą wdrożyć szybkie procedury odkażania.

Użyj Decon QuickBerms do odkażania pracowników dekontaminacji. Elastyczna wanna wychwytowa zapobiega wydostawaniu się toksycznych materiałów ze strefy skażonej.