KATEGORIE

KARTA PRODUKTU

Kosz na czyściwa zaolejone, nasączone cieczami łatwopalnymi.
Opis produktu:
Wyrzuć szmaty nasączone olejem i zapobiegaj pożarom spowodowanym przez przypadkową iskrę lub samozapłon.

Pojemniki na czyściwo zaolejone

OPIS PRODUKTU

Pojemniki na czyściwo zaolejone

Pokrywa pozostaje zamknięta, gdy nie jest używany, aby odizolować zawartość od źródeł ognia i ograniczyć dostępny tlenu.
Okrągła konstrukcja i podwyższona podstawa umożliwiają cyrkulację powietrza wokół pojemnika w celu rozproszenia ciepła i zmniejszenia gromadzenia się wilgoci i rdzewienia.
Wytrzymała stalowa konstrukcja z wykończeniem proszkowym zapewnia odporność chemiczną.

Szmaty i tkaniny nasączone rozpuszczalnikami, rozcieńczalnikami, olejem lnianym, palnymi klejami i innymi łatwopalnymi płynami stanowią poważne zagrożenie pożarowe, jeśli zostaną niewłaściwie wyrzucone. Pokrywa otwiera się do nie więcej niż 60 stopni i pozostaje zamknięta, gdy nie jest używana, izolując zawartość od źródeł ognia i ograniczając dostęp tlenu, praktycznie eliminując ryzyko samozapłonu.

Okrągła konstrukcja i podwyższona podstawa umożliwiają cyrkulację powietrza wokół pojemnika w celu rozproszenia ciepła oraz ograniczenia gromadzenia się wilgoci i rdzewienia.

Trwała konstrukcja stalowa z wykończeniem proszkowym zapewnia odporność chemiczną.

Pokrywa otwiera się pod kątem nie większym niż 60º zgodnie z wymogami UL.

Zatwierdzone przez FM, UL i TÜV. Wszystkie pojemniki objęte są dziesięcioletnią gwarancją.